Privatlivspolitik

Vi registrerer følgende personlige oplysninger:

Navn, adresse, CVR, telefonnummer og mailadresse.

Registreringen af dine oplysninger skal vi bruge for, at kunne levere/afhente varer til eller fra dig. Alle oplysninger vi registerer, behandles fortroligt og i henhold til persondataloven. Oplysningerne bliver ikke solgt eller på anden måde overdraget til tredjepart – undtaget herfra, hvor oplysninger videregives til undervognmand for udførelse af transportopgaven.

Som registreret hos Dansk Distribution A/S, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen, og du har ret til indsigt i, hvilke oplysninger der registreret om dig. Disse rettigheder har du jf. persondataloven, og henvendelse herom kan rettes til info@danskdistribution.dk.

Oplysninger gemmes i minimum 5 år, i det bogføringsloven stiller krav om opbevaring af regnskabsmateriale i 5 år.

Dataansvarlig er: Dansk Distribution A/S, Silovej 20, 2690 Karlslunde